Tag https://xoicheuttuyen.com/mam-cung-dong-tho/

15 Sep

Cách Cúng động Thổ Xây Nhà 2022 [ Vượng Khí Tài Lợi Lộc ]

Bạn đợi hương cháy đến hết ⅔ cây nhang rồi mới tiến hành rải gạo và muối trắng ở xung quanh khu đất và tiếp đó là đốt giấy tiền vàng bạc, bộ đồ cúng thổ công. Thắp nhang vái bốn phương tám hương rồi lại quay vào mâm cúng để khấn động thổ. Tất […]

READ MORE